top of page

Program

09.00

09.20

09.30

09.40

10.05

10.30

10.55

​Velkommen​!

Erna Solberg (Statsminister)

Intro

Johan H. Andresen (Styreformann og eier, Ferd)

Ja, du er forutinntatt!

Åste Einn (Payr)

Ikke senk lista

Vibeke Reiling (HR Director i Fürst) og Thorfinn Hansen (CEO i Simployer)

Verdens beste kollega

Bjørn Erik Tangen (Møller Medvind) og Nancy Merete Myrvang (NAV)

Ledelse er litt som å kjøre bil

Chris Klemmetvold (Medarbeiderne AS)

Avslutning og veien videre

Morten Borge (Ferd)

OM KONFERANSEN

Arbeidet med sosiale entreprenører har vist oss at personer med hull i CV-en ofte sitter på kompetanse, verktøy og tankesett som kan være nyttig for større virksomheter. Mange av de som kommer fra utenforskap har sterk motivasjon og lojalitet til de som gir dem en mulighet. Dette bidrar til et mer mangfoldig miljø på arbeidsplassen og bedre trivsel for alle. Våre erfaringer støttes også av forskning, som viser at mangfoldig rekruttering styrker bunnlinjen. Men hvordan gjøres det i praksis?

bottom of page